Agenda ledenvergadering 10-10-2022 - vv BZS

Sponsors


          Onze sponsors denken aan ons! Denken jullie aan onze sponsors?

Agenda ledenvergadering 10-10-2022

2 oktober 2022 9:00


Zoals eerder aangekondigd is de ledenvergadering maandag 10 oktober a.s.. De agenda ziet er als volgt uit.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 10-10-2022

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 25-10-2021
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. (Financieel) Jaarverslag seizoen 2021-2022
 6. Verslag Kascommissie
 7. Verkiezing leden Kascommissie
 8. Vaststellen Begroting seizoen 2022-2023
 9. Vaststelling contributie
 10. Verhoging kantine prijzen
 11. Toelichting commissies jaarverslag
 12. Voortgang fusie BZS en SCR
 13. Vitaliteit
 14. Bestuurssamenstelling
 15. Algemene plaatselijke verordening 2022
 16. Verkrijgen Recht van opstal veld 1
 17. Rondvraag
 18. Sluiting


Bijlage agendapunt 3. klik hier
Bijlage agendapunt 5. klik hier

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!