Technisch beleidsplan - vv BZS

Sponsors


          Onze sponsors denken aan ons! Denken jullie aan onze sponsors?

Technisch beleidsplan

Voor u ligt het door technisch coordinator Hans Schrijner opgestelde technisch beleidsplan voor de komende jaren voor BZS . Het plan is inmiddels besproken met de verschillende geledingen binnen BZS en zal nu uitgerold gaan worden.

Belangrijke doelstellingen en taken van Technische Coördinator uit het plan zijn :

Doelstellingen
• Ontwikkeling spelers en teams (naar 1e klasse niveau voor standaardteams)
• Ontwikkeling trainer/coaches (minimaal interne scholing gevolgd, trainer/coaches
standaardteams en evt. ook KNVB cursussen)
• Groei jeugdafdeling met minstens 50%
• Goede samenwerking met sbv Vitesse
• Versterken uitstraling BZS naar omgeving

Jaar 1 t/m 5 (basistaken van de Technisch coördinator)
• Opstellen en implementeren technisch beleidsplan
• Begeleiden trainer/coaches bij training en wedstrijd (opstellen rooster en logboek)
• 4-6 interne scholingsbijeenkomsten per seizoen met trainer/coaches
• Organiseren voetbalactiviteiten (b.v. vriendinnendagen)
• Interne scouting t.b.v. indeling teams
• Beoordelen Trainer/coaches
• Voortgangsgesprekken met Trainer/coaches (tijdens winterstop)
• Structureel overleg met Jeugdcommissie
• Structureel overleg met DB
• Opbouwen en onderhouden contact met sbv Vitesse

Het gehele technisch beleidsplan vindt u hier

Het bestuur wenst Hans en de jeugd coördinatoren veel succes met de
implementatie van het Technisch Beleidsplan.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!