Sponsors


          Onze sponsors denken aan ons! Denken jullie aan onze sponsors?

AGENDA EN STUKKEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 25-10-2021

13 oktober 2021 15:45

Het bestuur

Onderstaand vindt u de agenda voor de ledenvergadering van maandag 25 oktober a.s.. Aan de agenda zijn ook diverse stukken toegevoegd. De gedetailleerde financiële cijfers zullen op de ledenvergadering zelf beschikbaar zijn.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 25-10-2021

 

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Financiële Jaarverslagen seizoen 2020-2021
 6. Verslag Kascommissie
 7. Verkiezing leden Kascommissie
 8. Vaststellen Begroting seizoen 2021-2022
 9. Vaststelling contributie
 10. Toelichting commissies jaarverslag
 11. Voortgang fusie BZS en SCR
 12. Vitaliteit
 13. Bestuurssamenstelling
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

BIJLAGEN

Bijlage_punt_3._Verslag_BZS_ledenvergadering_seizoen_2019-2020_dd_26-10-2020.pdf
Bijlage_punt_10._Jaarverslag_BZS_seizoen_2020_-_2021.pdf
Bijlage_punt_12a._Op_weg_naar_een_vitale_vereniging.pdf
Bijlage_punt_12b._Criteriamatrix_Vitaliteitsdoelstellingen_clubs_2021-2022.pdf
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!