Sponsors


          Onze sponsors denken aan ons! Denken jullie aan onze sponsors?

Wat mag wel en niet met (schenken van) drank buiten de kantine?

20 september 2021 10:30


Tijdens wedstrijddagen gelden door de KNVB opgestelde orde maatregelen en daar moeten we ons aan houden om boetes te voorkomen en/of dat wedstrijden gestaakt worden. Eén van deze regels betreft de verkoop en het gebruik van alcoholische dranken. Alcohol langs de lijn is niet toegestaan. Dat verzint BZS niet om de mensen te pesten maar is gewoon een orde maatregel van de KNVB. Zie ook: Handboek Competitiezaken, hoofdstuk 1.2.1.

1.2  Ordemaatregelen
Op grond van het bepaalde in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal heeft het bestuur amateurvoetbal besloten dat veldvoetbalverenigingen alsmede BVO’s met teams uitkomend in districts- of jeugddivisies de volgende voorschriften tot het handhaven van de orde bij competitie- en/of bekerwedstrijden in acht dienen te nemen. Bij wedstrijden op neutraal terrein is de vereniging op wiens accommodatie de wedstrijd wordt gespeeld verantwoordelijk voor het toezien op en het handhaven van de ordemaatregelen.

1. Verkoop van dranken
a. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van koffie, thee en overige non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Ook is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes buiten het clubgebouw toegestaan.
b. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.

Onder een afgebakend terras wordt verstaan:

Vaste afbakening De afbakening kan vast (definitief) dan wel mobiel zijn, waarbij de doorgang voor zowel voetgangers als ander verkeer (denk aan hulpdiensten, maar ook onderhoudsverkeer) voldoende in stand blijft. Een vaste afbakening kan bijvoorbeeld zijn een terrasafscheiding/schot, een afwijkend type verharding dan de omliggende verharding of een aangebrachte niet verwijderbare duidelijk visueel waarneembare grenslijn. Een mobiele afbakening kan zijn: bloembakken of verplaatsbare palen. Genoemde voorbeelden moeten onderling deugdelijk verbonden zijn.

De minimale afstand tussen veld inclusief uitlopen en terras is anderhalve meter. Het terras mag maximaal aan één zijde van een veld gelegen zijn. De voetbalvereniging die gebruik maakt van het afgebakende terras is verantwoordelijk voor het in stand houden van de afbakening.

knvb_comp1.png
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!